______________________________________________________________

1992 "MY FIRST" KEN #1503

1992 KEN DOLLS
"MY FIRST" KEN DOLL 1992 MATTEL #1503
"MY FIRST" KEN DOLL 1992 MATTEL #1503
"MY FIRST" KEN DOLL 1992 MATTEL #1503

"MY FIRST" KEN DOLL 1992 MATTEL #1503

"MY FIRST" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #1503

"MY FIRST" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #1503

______________________________________________________________

1992 "TOTALLY HAIR" KEN #1115

(Ken Cheveux Maxi)

1992 KEN DOLLS
"TOTALLY HAIR" KEN DOLL 1992 MATTEL #1115
"TOTALLY HAIR" KEN DOLL 1992 MATTEL #1115
"TOTALLY HAIR" KEN DOLL 1992 MATTEL #1115

"TOTALLY HAIR" KEN DOLL 1992 MATTEL #1115

"TOTALLY HAIR" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #1115
"TOTALLY HAIR" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #1115

"TOTALLY HAIR" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #1115

______________________________________________________________

1992 "SECRETS HEARTS" KEN #7988

1992 KEN DOLLS
"SECRETS HEARTS" KEN DOLL 1992 MATTEL #7988
"SECRETS HEARTS" KEN DOLL 1992 MATTEL #7988
"SECRETS HEARTS" KEN DOLL 1992 MATTEL #7988

"SECRETS HEARTS" KEN DOLL 1992 MATTEL #7988

"SECRETS HEARTS" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #7988

"SECRETS HEARTS" KEN DOLL CLOTHES 1992 MATTEL #7988

Retour à l'accueil